خانه English فارسی ارسال نظرات

هر گونه دخل و تصرف در متون این تارنما پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت

به نام تو ای حقیقت دائم

ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست

بارالها . من عبور ساکت و حضور غریبم

دست هایم شبیه مناجات سحرگاهان شده

آمار
امروز :
این ماه :
کل آمار :
Links
othders
othders
othders
othders
دامنه ی تراکم ملموسات
در عرف عادت فیزیک از مفهومی بنام چگالی نامبرده می شود. و مثال ساده یک سانتی مترمکعب از فلز روی با یک سانتی مترمکعب از فلز سرب با هم قابل قیاس نیستند. اکنون به یک ابر عنصر فرضی بیاندشید که عدد اتمی آن یک تریلیون . . .
در باره ما

شفق : حس غریبی از هر سو صدایم می کند...

   نشانی ؟!

   ونکور . کانادا

  000555999 !!!

  shahriar@shafagh.info

  shahriar_shafagh2005@yahoo.com

  shahriar.shafaghg@gmail.com