× صفحه اصلی انگلیسی فارسی مقدمه ای بر... سرگردان ... پرسش ها پاسخ ها درباره ما

بنام تو ای حقیقت دائم
تارنمای اختصاصی ایی . اس . اچ . شفق . درباره ی ما

آمار بازدید کننده ها :

در باره ی ما :

از ابتدا همیشه در تفکر بوده ام. خاطرات دو یا سه ساگلی ام را نیز بیاد دارم. به آسمانها و ستاره گان بیشمار نگریسته ام. شب ها حرکت غیرعادی اجرام سماوی را ... باقی آن بماند برای بعد.

تا طراحی باکس باز خورد، مخاطبان پرسش ها و نظراتشان را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

Shahriar_shafagh2005@yahoo.com