خانه English فارسی ارسال نظرات

هر گونه دخل و تصرف در متون این تارنما پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت

به نام تو ای حقیقت دائم

ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست

بارالها . من عبور ساکت و حضور غریبم

دست هایم شبیه مناجات سحرگاهان شده

آمار
امروز :
این ماه :
کل آمار :
Links
othders
othders
othders
othders
عینیت
قبلا در مبحث حواس پنج گانه آدمی اشاره ی بسیار کوتاهی به مفهوم مصداق ها شد. البته در فصل های آتی این مفهوم و مقصود خود را بیشتر توضیح خواهیم داد. در عرف عادت متداول مفهوم عینیت در مقابل . . .
در باره ما

شفق : حس غریبی از هر سو صدایم می کند...

   نشانی ؟!

   ونکور . کانادا

  000555999 !!!

  shahriar@shafagh.info

  shahriar_shafagh2005@yahoo.com

  shahriar.shafaghg@gmail.com

در باره ما

E . S . H . SHAFAGH