خانه English فارسی ارسال نظرات

هر گونه دخل و تصرف در متون این تارنما پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت

به نام تو ای حقیقت دائم

ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست

بارالها . من عبور ساکت و حضور غریبم

دست هایم شبیه مناجات سحرگاهان شده

آمار
امروز :
این ماه :
کل آمار :
Links
othders
othders
othders
othders

هیچ عاقلی بینش درونی خود را بر اساس فرض پی ریزی نمی کند.

فرضیه های بی اساس یا خیالبافی های واهی
هر دیدگاهی از هر کسی در خصوص هر حالتی از واقعیت های عالم ابراز شود. از دو حالت خارج نیست. یا از مجرای تجربی آدمی . . .
در باره ما

شفق : حس غریبی از هر سو صدایم می کند...

   نشانی ؟!

   ونکور . کانادا

  000555999 !!!

  shahriar@shafagh.info

  shahriar_shafagh2005@yahoo.com

  shahriar.shafaghg@gmail.com