خانه English فارسی ارسال نظرات

هر گونه دخل و تصرف در متون این تارنما پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت

به نام تو ای حقیقت دائم

ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست

بارالها . من عبور ساکت و حضور غریبم

دست هایم شبیه مناجات سحرگاهان شده

آمار
امروز :
این ماه :
کل آمار :
Links
othders
othders
othders
othders
جهان بی بعد

این یک تصور نیست. واقعییت هم نیست. بلکه خود حقیقت است.

هر تاخری از تقدمی منشاء گرفته است. و دامنه تقدم ها و تاخر ها مطلق و بی نهایت نیستند.

یادآوری : این استدلال مهم به انسان یاد آوری می کند. که اندیشه آدمی . . .

در باره ما

شفق : حس غریبی از هر سو صدایم می کند...

   نشانی ؟!

   ونکور . کانادا

  000555999 !!!

  shahriar@shafagh.info

  shahriar_shafagh2005@yahoo.com

  shahriar.shafaghg@gmail.com