× صفحه اصلی انگلیسی فارسی مقدمه ای بر... سرگردان ... پرسش ها پاسخ ها درباره ما

بنام تو ای حقیقت دائم
مقدمه ای بر تفسیر عالم . مؤلف . ایی . اس . اچ . شفق

آمار بازدید ها :

جمله ای تمام کننده در باره افلاطون

ای . اس . اچ . شفق : هیچ حالت لایتغیری در این عالم وجود ندارد. که دو نمود مثل هم را ایجاد کند. هر چند صاحب این تفکر افلاطون باشد. شباهت هارا کنار بگذارید.

پیشگفتار

در این فرصت بر آن شدیم تا رئوس بنیادی ترین سئوال های آدمی را از پیدایش تفکر در خصوص بنیادی ترین حالت هایی که به عالم هویت می دهند را توضیح دهیم. بیشتر ترجیح داده ایم جان کلام را ارائه دهیم و از توضیحات بی فایده ای که فقط صفحات را پر کرده و حوصله و وقت پر ارزش مخاطبان، علاقه مندان و خوانندگان را می گیرد. به شدت پرهیز کنیم. که پر گویی بی فایده، ارزشی برای تشنه گان معرفت نخواهد داشت.

در بعضی از سطرها به قصد، بارها از مفهوم به اصطلاح استفاده شده که علت این کار عدم قطعیت در آن موضوع است. بهتر است بگوییم در آن موضوع تردید و جود دارد. در حوزه ی استدلال های عقلی، تردید در خصوص هر مفهومی هر چند ضعیف، آن را بی اعتبار و از و از منظر استناد خارج می سازد. پس روشی که برای توضیحات به کار برده ایم روشی کلاملا استدلالی و مبتنی بر عقل می باشد. اما این روش هیچ ارتباطی با مکتب تفکر فلسفی عقل گرایان ندارد. روش فلسفی محض هم نمی باشد. گرچه منطق عقلی معیار بسیار بسیار مهم است.

در خصوص واژه ی علم در فصل مربوط توضیح داده خواهد شد.

و اما در خصوص شهود باطنی در خصوص رسیدن به علم و حقیقت باید خاطر نشان سازیم. موضوع بسیار دشوار است. اما شناخت قطعی از این طریق، شناخت سطحی تجربی نیست. گرچه افرادی با این خصیصه شناخته شده نیستند. و نیازی هم به شناخته شدن ندارند. و ادعایی هم ندارند. ( خاضعان همیشه پنهانند. ) و هر چند اندک باشند. اما در تمام مقاطع پس از ظهور انسان همواره و جود داشته اند. و به واسطه یکی شدن با اصل خویشتن و حقیقت دائم جاودانند . . .

از کجا شروع کنیم؟ با مفهومی بسیار بزرگ و پیچیده ای روبرو هستیم. مفهومی که اندیشمندان بیشماری از عهد باستان تا به امروز، بی شمار از آن صحبت کرده اند. جدل های سقراط، مدینه فاضله افلاطون، اراستوسن، شهر سین و تابش مستقیم نور به ته چاه و اندازه گیری محیط زمین، احساس عاطفی فیثاغورس و تالس در خصوص اعداد؟! رها کردن پر پرنده و گلوله ی سنگین از ارتفاعی توسط ارسطو، مدار بیضی سیارات و معادله کپلر، برج کج پیزا و توبه نامه گالیله، گیوتین های فرانسه و قطع شدن سرهای اندیشمندان، جبر و مقابله خوارزمی و عمرخیام، اندیشه های پنهان ابوریحان بیرونی در خصوص کرویت اجرام سماوی، کیمیا گری زکریای رازی، برهان امکان و وجوب ابوعلی سینا، حرکت جوهری ملا صدرا، عقل سرخ سهروردی، ابونصر فارابی و چراغ های شبگردان، اسحاق نیوتن و سقوط آزاد سیب، جدول تناوبی عناصر و مندلیف، شرایط متعارف و عدد آوگادرو و تعداد اتم ها، ماکس پلانگ و بسته های انرژی و فوتون، ثابت ادوین هابل در نجوم و تورم و انبساط عالم، ریمان و هندسه منحنی. رنه دکارت و بنیاد شک و تردید. هگل و دیالیتیک الهی، برتراند راسل که دلیلی برای انکار وجود خدا ندارد ! کخ و باسیل سل، پاستور و نفی فرضیه خودبخودی، کانتور وتئوری مجموعه ها، اویلر و اعداد گنگ، بعد چهارم و آلبرت انیشتن، هگز و ذره خدا؟! استفن هاوکینگ و تمسخر خویشتن، و بی شمار اندیشمندانی که در کشف واقعیت ها قدم برداشتند و اندیشمندان گمنامی که نام آنها را هیچکس نمی داند.

آفت اندیشه سالم، مقید کردن اندیشه در حجاب های باطل و تعصب های کور اند. دیوار های حاجب تعصب ، همان حصارهایی هستند که مانع نفوذ چشمان نافذ اندیشه به ژرفای حققت اند. برای درک حقیقت باید ابتدا این حصار ها از میان برداشت. حصارها همان مصداق های اندیشه ها ی متزلزلند.

هر زمان احساس کردید که در تزلزل فکری قرار دارید بدانید که در قید تعصب کوری بسر می برید که از آن خبرید.