خانه English فارسی ارسال نظرات

هر گونه دخل و تصرف در متون این تارنما پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت

به نام تو ای حقیقت دائم

ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست

بارالها . من عبور ساکت و حضور غریبم

دست هایم شبیه مناجات سحرگاهان شده

آمار
امروز :
این ماه :
کل آمار :
Links
othders
othders
othders
othders
پیشگفتار
در این مجال بر آن شدیم تا رئوس بنیادی ترین سئوال های آدمی را از پیدایش تفکر در خصوص بنیادی ترین حالت هایی که به عالم هویت می دهند را توضیح دهیم. بیشتر ترجیح داده ایم جان کلام را ارائه دهیم و از توضیحات بی فایده ای که فقط صفحات را . . .
در باره ما

شفق : حس غریبی از هر سو صدایم می کند...

   نشانی ؟!

   ونکور . کانادا

  000555999 !!!

  shahriar@shafagh.info

  shahriar_shafagh2005@yahoo.com

  shahriar.shafaghg@gmail.com