خانه English فارسی ارسال نظرات

هر گونه دخل و تصرف در متون این تارنما پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت

به نام تو ای حقیقت دائم

ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست

بارالها . من عبور ساکت و حضور غریبم

دست هایم شبیه مناجات سحرگاهان شده

آمار
امروز :
این ماه :
کل آمار :
Links
othders
othders
othders
othders
ساختار فضا
در عرف عادت متداول باور ظاهری آدمی بدین شکل پیش می رود که فضا مکانیست که اشیاء را در خود جای داده است. این استنباط سطحی ترین و پیش پا افتاده ترین تحلیل می باشد.

در صورتیکه عمق مفهوم بسیار فراتر از این حرف هاست. و تصور اینکه در خصوص ساز و کار فضا نتوان تفسیر درستی ارائه کرد. برداشتی باطل است. و قبلا نیز توضیح داده شد تفکیک عالم هم به دو بخش جدا از هم کار اندیشه ی سالم نیست که چنین تصوری توهم . . .

در باره ما

شفق : حس غریبی از هر سو صدایم می کند...

   نشانی ؟!

   ونکور . کانادا

  000555999 !!!

  shahriar@shafagh.info

  shahriar_shafagh2005@yahoo.com

  shahriar.shafaghg@gmail.com