خانه English فارسی ارسال نظرات

هر گونه دخل و تصرف در متون این تارنما پیگرد قانونی را در پی خواهد داشت

به نام تو ای حقیقت دائم

ایی . اس . اچ . شفق

در دل تاریکی های بی پایان چراغی هست

بارالها . من عبور ساکت و حضور غریبم

دست هایم شبیه مناجات سحرگاهان شده

آمار
امروز :
این ماه :
کل آمار :
Links
othders
othders
othders
othders

ایی . اس . اچ . شفق : بینشی که به دنبال چیستی مصداق ها حرکت می کند بدنبال شناخت ماهیت هاست.

شناخت
بینشی که به دنبال چیستی مصداق ها حرکت می کند بدنبال شناخت ماهیت هاست. در حقیقت هر اندیشمندی در هر . . .
در باره ما

شفق : حس غریبی از هر سو صدایم می کند...

   نشانی ؟!

   ونکور . کانادا

  000555999 !!!

  shahriar@shafagh.info

  shahriar_shafagh2005@yahoo.com

  shahriar.shafaghg@gmail.com